Trenere

  • Hovedtrener: Lena-Sophie Sletvold

  • Trener: Charlotte, Ida & Pauline

  • Hjelpetrener: Marte & Natalie